Over Vlabo

Werking van Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo)


BetekomKwalitatieve woningen bouwen tegen betaalbare prijzen, dat is de doelstelling van Vlabo of Vlaanderen Bouwt vzw.
Hierbij streven we voortdurend naar het evenwicht tussen woon- en technische kwaliteit, duurzaamheid, architecturale meerwaarde en stedenbouwkundige samenhang.
Want goede ruimtelijke ordening en doordachte architectuur garanderen een verstandig gebruik van de grond en beheersing van de bouwkost.

Wat doet Vlabo?
Eigenaars van gronden - zowel openbare besturen als particulieren - kunnen een beroep doen op Vlabo als projectregisseur.

Voor elk woningbouwproject organiseren we een wedstrijd. Deelnemende architecten en aannemers werken samen en dienen een ontwerp mét prijsberekening in. Op die manier bereiken we al in de eerste fase een optimale bundeling van creativiteit, techniek en prijscontrole.

Een selectiecommissie beoordeelt de inzendingen, selecteert de projecten voor realisatie en stelt mogelijke verbeteringen voor. Ze is samengesteld uit deskundigen en vertegenwoordigers van de grondeigenaar en/of van de gemeente en van de stedenbouwkundige diensten.  Zo slagen we er telkens in om de prijzen in de woningbouw onder controle te houden en tegelijk een hoge kwaliteit te bereiken.

En de resultaten liegen er niet om. Vlabo realiseerde meer dan 2000 woningen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en van hoog architectonisch niveau.


De drie pijlers van Vlaanderen Bouwt
1. Woningbouwprojecten
Voor koopwoningen geeft de grondeigenaar recht van opstal aan de geselecteerde aannemer zodat deze de grond niet hoeft aan te kopen. De aannemer bouwt en verkoopt de woningen tegen de afgesproken prijs.

Bij verkoop van een woning verkoopt de grondeigenaar (na controle van eventuele verkoopvoorwaarden) de bijhorende grond rechtstreeks aan de koper van de woning. Zo eindigt het recht van opstal van rechtswege.

2. Huurwoningen, assistentiewoningen en openbare gebouwen
Vlabo werkt ook voor openbare besturen die zelf willen bouwen. In hun naam organiseren we een algemene offerteaanvraag conform de wetgeving op de overheidsopdrachten. Zo kunnen ook openbare besturen als bouwheer genieten van de technische en juridische deskundigheid en van de prijs- en kwaliteitresultaten die Vlabo nastreeft. 

3. Kijkdorpen
Vlabo organiseert ook kijkdorpen. Dit zijn tijdelijke, meestal 4 maanden durende tentoonstellingen van koopwoningen. Nieuwe technieken, duurzame materialen en alternatieve woonvormen zetten we volop in de kijker. Met als doel een verhoging van de bouwkwaliteit tegen een haalbare prijs.

Elk weekend kunnen geïnteresseerden de kijkwoningen bezoeken om ideeën op te doen voor de bouw van een eigen woning of om een woning in het kijkdorp te kopen. Na de tentoonstelling wordt het kijkdorp een gewone woonwijk.  

Meewerkende aannemer van Vlabo
Een meewerkende aannemer lichten we in over elke wedstrijd die Vlabo uitschrijft. Een aannemer kan meewerkende aannemer worden door een éénmalige bijdrage te betalen nadat de selectiecommissie een ingediend project goedgekeurd heeft voor uitvoering. De deelnemende aannemers van een kijkdorp worden automatisch meewerkende aannemer van Vlabo. 

Werkingskosten Vlabo
In woningbouwprojecten neemt de aannemer de werkingskosten van Vlabo op zich. Ze worden verrekend in een bescheiden commissieloon op de aannemingsprijs. 

In kijkdorpen zijn de Vlabo-werkingskosten voor de aannemer. Ze worden verrekend in een promotiebijdrage.
In geval van een algemene offerteaanvraag neemt het openbaar bestuur de werkingskosten van Vlabo voor zijn rekening.Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-