• Tienen - Vissenaken 9 lage energiewoningen
  • Bocholt - Kaulille Buitenschoolse Kinderopvang
  • Mortsel - Fort IV - 49 appartementen
  • Bilzen - Assistentiewoningen
  • Kaprijke Lembeke
  • Bornem - Mariekerke 4 lage energie woningen

Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo) staat voor de juiste verhouding tussen woonkwaliteit, stedenbouwkundige samenhang, architecturale meerwaarde, duurzaamheid en betaalbaarheid. Vlabo organiseert en coördineert de samenwerking tussen grondeigenaars (gemeente, OCMW, Intercommunale, privé-eigenaar), de meewerkende aannemers, de architecten en de openbare diensten met het oog op het te bereiken doel.

Betaalbaar en kwalitatief wonen is voor Vlabo het gevolg van een goede ruimtelijke ordening en doordachte architectuur waarbij de bouwkost wordt beheerst en de grond op een verstandige manier wordt gebruikt.

Na 25 jaar werking realiseerde Vlabo meer dan 2000 koopwoningenserviceflats / assistentiewoningen, huurwoningen, kinderdagverblijven,.....

Pater Damiaanstraat 5 - 3130 Betekom - tel. +32 16 441940 - info@vlaanderenbouwt.be  - www.vlaanderenbouwt.be-